top of page
bogreol

BIBLIOTEK

Koncept

EKSEMPLER PÅ KONKRTE YDELSER FRA VIVI : 

Rådgivning for Iværksættere, ejerledere, bestyrelser, ledergrupper, team, person til person. 

STRATEGI, STRUKTUR, KULTUR processer     

 • Fundament analyser: Hvad er MENINGEN - Hvem er vi, hvorfor er vi her- og for hvem og hvilke behov har de. Hvor kommer vi fra, hvad tror vi (Forretningssyn og menneskesyn) Hvor er vi på vej hen og hvor ønsker vi at komme hen og hvis anderledes, så hvordan ? 

 • 360 graders analyser -  Vi går gerne en ”runde” i Jeres virksomhed og mærker retning og stemning. Vi taler også gerne med jeres kunder, leverandører og partnere. Så vi har et udgangspunkt for dialog 

 • Stillingsanalyser -  Mega trends, muligheder og trusler (nu, imorgen i fremtiden ) sat ifht. egne stærke sider og forbedrings potentialer.  

 • Hvad er en god strategi + – De begavede til- og fravalg 

 • Check af forretningsplanen og dens eksekvering – Virker den, kan den gøres endnu bedre ? 

 • Organisationsudvikling : Hvordan fordele roller, ansvar og mandat så vi sikrer optimal balance 

mellem kundefokus og intern effektivitet i driftsprocesserne med smidighed i leveringen 
(Skabe ”Flow” i ”Servicekæden”)

 • Kultur udvikling – Hvad er en virksomhedskultur og hvordan arbejde systematisk med den ? 

 • Kvalitets- og risiko styring, Hvad er kvalitet, hvordan styrer vi den og de risici vi ønsker at tage 

 • Service Management – Gammel vin på helt nye flasker. Fokus på Servicekæden/værdikæden med ressourcer ind,  optimering af ”produktion/drift” – og leveringen til ”kunden”  (klienten, brugeren…) samt læring og videreudvikling. 

 •  ”Det balancerede, systematiske lederskab” – Introduktion til et gennemprøvet helhedskoncept 

 • Arbejde med og i fremmede kulturer  

 • FN’s verdensmål. Har de relevans for os. Hvordan arbejde konkret med dem ?

  Team ledelse: 

 • Succeskriterier, mål- og handlingsplaner. Opfølgningsrutiner og læring 

 • ”Lederskab i øjenhøjde” - Hvordan agerer vi og kommunikerer vi overfor hinanden. Til daglig og i pressede situationer (Fokus på situationsforståelse, beslutningstagning og kommunikation i NU’et - 
  Gennemprøvede principper fra luften taget ”ned på jorden” 

 • Lær at lære af succeser og fejl og bruge det systematisk og aktivt til videre udvikling  

Coaching:

 • Team coaching med fokus på samarbejde og ”samhandling”   

 • Person coaching – kend dig selv, styr dig selv og dine følelser, forstå andre, forstå helheder og se sammenhænge og mønstre i adfærd. 

 • De vanskelige og nødvendige samtaler 

Marketing 

 • Få en ny website eller få et check af din nuværende 

 • Få en marketing strategi, der understøtter vision, mål, produktstrategien  og de mennesker der skal eksekvere.  (Der bør må værre en ”rød tråd” fra vision til ”virkelighed” ! 

 

FOREDRAG og BRIEFINGS:  
(en stor del af indhold til disse, har jeg på lager fra min UIT undervisning. Skal ”blot” redigeres og tilpasses)  

Vi stiller gerne op og deler ud af vores erfaringer inden for de ovennævnte kompetenceområder.  Måske giver det forståelse og inspiration til at gå videre på egen hånd eller med vores støtte.

F.eks. 

Hvorfor… 
- Er jeg som jeg/vi er og gør som jeg/vi gør ?  
- Hvorfor gør og siger jeg/vi ikke altid som jeg/vi gerne ville og ikke som jeg/vi egentlig gerne vil ? 
- Hvorfor begår jeg/vi fejl og hvorfor forsvarer os først =>  Hvad er den ”menneskelige faktor (eng.   
  ”Human Factor”) og hvor bor den ? 
- Hvad kan vi evt. gøre ved den ? 

 

”NU’ets magi” – en introduktion til lederskab og ledelse af og i NU’et med fokus på: 
 
- Hvordan agere i Nu’et sammen med andre i begivenhedskæden: - Situationsforståelse – 
beslutningstagning – kommunikation -  adfærd -  konsekvens – læring og videre udvikling….
- Hvordan balancere mellem fakta og følelser og bevare ro og overblik ?

 

”Lederskab i øjenhøjde”

- Leder perspektiv:  i går- i dag…. I morgen…) – Hele tiden se fremad, men hav også ”øjne i nakken” .    
- Lederposition i situationen: - Styre, delegere, koordinere, støtte. Altid situationsbestemt, ifht. situation, person og relation !

 

”Forretningsplanen” 

Introduktion til et total værktøj for styring, opfølgning og læring.  

 

Hvad er ”kvalitet” og risiko 
- Hvordan styrer vi kvaliteten og hvilke risici skal vi tage… og ikke tage? 

Hvad er ”kultur” … i en virksomhed? 
- Hvad består den af og hvordan kan man påvirke og udvikle den i en ønsket retning?
- Hvad er ”subkulturer” og hvordan omgås man og påvirker dem? 

Hvad er service og en servicekæde? 
- Introduktion til Servicemanagement – ”Gammel vin på helt nye flasker” 

Fakta og følelser 
- Hvad er de rationelle og de emotionelle aspekter ved lederskabet Og hvordan påvirker man andre 
  mennesker ? (= ”ledelse” )- 
  Udgangspunkt i Personlighed, erfaring, kompetencer, holdninger, motivation, styring af følelser i Nu’et 
 

Hvad er STRESS 
- Hvad er gavnligt og hvad skader os og vores resultater?
- Hvordan bekæmper vi negativ stress ?   


Hvordan skaber vi blivende læring for adfærdsændringer og udvikling?  
- Hvad er en ”lærende organisation” og hvordan bruge principperne i praksis?

 

Hvordan arbejde i og med fremmede kulturer?
- ”Røverhistorier” og erfaringer fra mange års udlandstjeneste 
- Luftfart – en globaliseret, multikulturel branche fra før det blev mode – og kontroversielt.    

Project Name

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page