VI PÅSTÅR

Visioner, strategier, forandringsprocesser og planer går ofte galt eller mister “pusten” undervejs.

Det sker når de udtænkes i en separeret “ledelsesverden”, frikoblet fra den virkelighed  de skal realiseres i.

 

Den virkelighed hvor kunden møder frontlinie medarbejderen og “produktet”.

 

Hvor medarbejderne møder hinanden og deres ledere i servicekæden, i “sandhedens øjeblikke”, i øjenhøjde.

 

VI TILBYDER

 

At hjælpe med at trækkeden røde tråd” 

fra  VISION til VIRKELIGHED

I bestyrelses lokalet, ledetruppen, teamet eller hos dig selv.

Der i NU’et, hvor 3 nøgle faktorer er afgørende for succes eller fiasko:

 

SITUATIONS FORSTÅELSE

BESLUTNING

KOMMUNIKATION

 

VI BYGGER PÅ

 

Over 40 års frontlinie, og ledererfaring fra service- og luftfartsverdenen, hvor forståelse for systematisk træning

i at håndtere  kritiske situationer er en del af kulturen.

 

 

ViVi Consult