top of page

Det er desværre et faktum i Danmark og Skandinavien

at DÅRLIG LEDELSE og nærmeste chef igen og igen i undersøgelser angives som en hovedårsag til at

ansatte forlader deres virksomhed eller blot indikerer

at de mistrives med følgende forøget stress relateret sygefravær, dårlig kundebetjening og …. Dårligere resultater.

 

Dette til trods for at flere og flere ledere

har gennemgået både diplomkurser og højere

management uddannelser (MBA, m.fl. )
Vi ved fra forskning og egne erfaringer at det ikke behøver at være sådan !


Det kan faktisk lade sig gøre at få både ”i pose og sæk”, således at medarbejder trivsel, kunde (bruger) tilfredshed og en sund og bæredygtig ”forretning” (privat som offentlig), som er værd at investere i, går hånd i hånd. 


Men… for manges vedkommende kræver det bevidstgørelse om og træning i de menneskelige mekanismer der ligger bag den ” MÅDE”  vi organiserer os på, kommunikerer og agerer på.   
 

Vi tilbyder:


Skræddersyede ledertræningsprogrammer med udgangspunkt i grundige behovs analyser og efterfølgende rådgivning. 
Vi samarbejder med flere universiteter om de

teoretiske rammer og har selv mange års erfaring  fra undervisning og lederkarrierer som fundament. 

bottom of page